Çevre Politikamız

Tüm çalışanların katılım ve katkısı ile; sürekli iyileştirme ve geliştirme prensipleri
çerçevesinde, çevre üzerinde oluşabilecek olumsuz etkileri azaltmak ve önlemek için;
• Çevre kirlenmesinin önlenmesi ve çevresel etkilerimizin azaltılması.
• Gelecek kuşaklara; emanet aldığımız çevreyi temiz ve sağlıklı olarak teslim etmek.
• Atıkların azaltılması.
• Doğal kaynakların etkin kullanılması; doğal kaynak tüketiminin (Elektrik, Su, Hammadde,
Yakıt vb.) kontrol altında tutulması ve çevreye etkisi en az olan doğal kaynaklara yönelmesini
sağlamak.
• Tüm ürünlerimizde, işletmedeki faaliyetlerimizde ve hizmetlerimizde çevresel anlamda
uygunluk sağlamak.
• Bu amaçla çevre ile ilgili sorumlu olduğumuz tüm yerel ve ulusal kanun, yönetmelik ve
mevzuatlara ve müşteri şartlarına uymayı ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak
için gerekli tüm çabayı göstermeyi taahhüt ederiz.

İletişim

Adres

Hatip Mh. Gündüzsefası Sk. Sude Kazan Fabrika Altı No:3/C Çorlu/Tekirdağ

Telefon

+90 0282 673 10 10

E-posta

info@tdmakina.com.tr